Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Welkom!

Leuk dat jij je wilt gaan inzetten als vrijwilliger van Stichting Gayrotterdam. Om te kunnen starten als vrijwilliger, hebben we enkele gegevens van je nodig. Deze gebruiken we voor je vrijwilligersovereenkomst die we vastleggen in ons systeem.

Daarnaast willen we graag weten wat je voor ons wil doen en wat wij voor jou kunnen doen.

 

Step 1 of 4Step 2 of 4Step 3 of 4Step 4 of 4Summary

Licentie Overeenkomst Auteursrecht:

De Vrijwilliger verleent hierbij aan Stichting Gayrotterdam een algehele en voortdurende* licentie om, met uitsluiting van ieder ander, zijn tot het auteursrecht behorende bevoegdheden met betrekking tot het werk uit te oefenen.

Vrijwilliger en Stichting Gayrotterdam zullen uitsluitend gezamenlijk beslissen over eventuele door Stichting Gayrotterdam aan derden te verlenen licenties op basis van de uitgave van het werk die niet in de onderhavige overeenkomst zijn voorzien.*

* Hiermee worden geen toekomstige rechten op exclusieve basis aan de exploitant verleent of overgedragen, maar wordt wel de verbintenis aangegaan hierover gezamenlijk te beslissen (waarbij ook een afspraak over de verdeling van de inkomsten kan worden gemaakt).

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Stichting Gayrotterdam is wettelijk verplicht een vrijwilligersadministratie bij te houden. We spreken hierover graag het volgende met je af:

  • Wij bewaren de gegevens die jij in deze module hebt ingevoerd gedurende de periode dat jij actief bent als vrijwilliger.
  • Deze gegevens zijn alleen in te zien door de bestuursleden van Stichting Gayrotterdam en de coördinator die jou gaat begeleiden.
  • Wanneer je stopt als vrijwilliger zullen de gegevens nog voor de wettelijk verplichte periode van 5 jaar worden bewaard. Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen en je hebt het recht op aanpassing wanneer er onjuistheden geregistreerd staan.

Ik vind het goed dat de gegevens die ik heb ingevuld in deze module worden opgenomen in de vrijwilligersadministratie van Stichting Gayrotterdam.

  Ververs Captcha